Varför är det bra att dricka alkaliskt joniserat vatten?

Alkaliskt joniserat vatten är en kraftfull antioxidant. Tänk att ha förmågan att ta vanligt kranvatten och förvandla det till en antioxidant med en NEGATIV ORP  ( Oxidation-Reduktions-Potential), som bromsar åldrandet. Enkelt uttryckt, en hög eller stigande ORP orsakar oxidation eller nedbrytning av cellerna och därmed åldrande.

Den negativa ORP av alkaliskt joniserat vatten bokstavligen bromsar åldrandeprocessen genom att motverka den ökande ORP.  Alkaliskt joniserat vatten förnyar huvudsak oss på cellnivå. Detta är så nära vi någonsin kan hoppas att få till en föryngring, så otroligt som det kan låta. Exempelvis har riktig färskpressad apelsinjuice en  ORP av – 250 mV. Det innebär att vatten som har en negativ ORP eller Oxidation Reduktions Potential  är  försedd med ett överflöd av antioxidanter.  Även om vi bara kan dricka ett par glas färskpressad apelsinjuice på en dag, kan vi dricka så mycket Joniserat vatten som vi vill en dag. Många vet idag att det är viktigt att dricka tillräckligt med vatten och vissa dricker enorma mängder. Vill man dricka mycket måste man se till att man inte lakar ut sig med vanligt vatten och istället dricker joniserat vatten och kanske till och med använder mineralrika tillskott.

Alkaliskt joniserat antioxidant vatten har andra egenskaper som också förser kroppen med massor av syre. Den andra antioxidanta kvalitet som joniserat vatten har är hydroxyljoner (OH-). Detta är syremolekyler med en extra elektron knutna till dem, så är alla antioxidanter som vitamin A, C och E.  Hydroxyljoner reducerar fria radikaler, som är instabila syremolekyler som skadar oss. När hydroxyl-antioxidanter och fria radikaler har tagit ut varandra blir resultatet att kroppen förses med massor av syre och därmed massor av energi. Syre är en av de mest utmattade näringsämnena i vår kropp på grund av vår kost och jordens syrefattiga miljö idag. Syre förstör cancerceller liksom bakterier och virus som invaderar kroppen. Syret transporterar bort surt avfall från kroppsvävnad. Det är viktigt för människors hälsa, kanske vårt viktigaste näringsämne. Att dricka ett glas starkt alkalikt joniserat vatten först på morgonen hjälper dig naturligt att vakna.

Varför är Alkaliskt Joniserat vatten mer effektivt än andra typer av dricksvatten?

Jonisering höjer kranvattnets pH från cirka 7 (neutralt) till 10 alkaliskt). Alkaliskt joniserat vatten verkar som ett lösningsmedel på surt avfall (t.ex. fetter, urinsyra, kolesterol) som är lagrat i kroppen och löser upp det varefter det avlägsnas genom blodet. Jonisering skär storleken på vattnets molekylära kluster till hälften. Ju mindre klustren är innebär det att de lättare kan tränga in i kroppens cellmembran, vilket leder till snabbare utrensning av celler och uppbyggnad av ny vävnad. Ju mindre kluster innebär också att alkaliskt joniserat vatten är mer återfuktande och bidrar till att minska rynkor och hålla huden smidig och mjuk.

Jonisering delar vattenmolekylen i H+ och OH-joner. Genom att dricka vattnet med dess alkaliska, syrerika OH-joner frigörs mer syre som berikar blodet, vilket kan öka kroppens energinivå och främja till en snabbare läkning. De joniserade OH-molekyler har extra elektroner som eliminerar destruktiva fria radikaler som cirkulerar i hela kroppen och därmed låter de naturliga läkningsprocesserna i kroppen att dominera, bromsar åldrandet och främjar hälsan. Jonisering ger rikliga basiska mineraler som kalcium och dess joniserade form bidrar till att “bränna bort” fett och kolhydrater och det bidrar till att minska vikt och att eliminera fetma.

 Kroppens självbevarelsedrift mot försurning (försurning kan förhindras av alkaliskt joniserat vatten)

  • Behåller vatten för att späda syror eller lånar kroppsvätskor för att vitala organ skall rensas, lämnar huden uttorkad och rynkig i förtid.Behåller  fett för att binda syra och tar bort syra från inre organ.
  • Skapar kolesterol för att skydda cellerna i kärlväggarna från försurningsskador.
  • Förtida koagulering för att förhindra försurningsskador och inre blödning.
  • Urlakar  mineral från ben och vävnader för att neutralisera surhet som kan leda till stenar, benskörhet, eller muskelnedbrytning.
  • Bildar tumörer för att kapsla in sjukliga celler och tillhörande syror.
X