Dr. Well Vortex Water Optimizer

Dr. Well är en vattenjonisator som höjer vattnets pH och ger ett väte- och syrerikt vatten. Dr. Well-enheten producerar ett måttligt pH och måttliga negativa oxidationsreduktionspotential (-ORP)...
Read More