FAQ Frågor och svar om joniserat vatten.

Jonisering är en process där man tillför eller tar bort en elektron. Vatten som har joniserats blir både alkaliskt och surt vatten medans pH-värdet i vattnet har förändrats upp eller ner. Basiskt vatten eller alkaliskt vatten är fullt av hydroxyljoner (OH-) och har många hälsofördelar. Surt vatten är fullt av vätejoner och det används bara på huden och för att sterilisera. Det har även andra fördelar som t.ex. hjälp vid blomväxt och olika grödor.

Vad är Joniserat vatten?

Jonisering är en process där man tillför eller tar bort en elektron. Vatten som har joniserats blir både alkaliskt och surt vatten medans pH-värdet i vattnet har förändrats upp eller ner. Basiskt vatten eller alkaliskt vatten är fullt av negativt väte, molekylärt (H 2) och har många hälsofördelar. Surt vatten är fullt av positiva vätejoner och det används bara på huden och för att sterilisera. Det har även andra fördelar som t.ex. hjälp vid blomväxt och olika grödor.

Hur fungerar en Joniseringsmaskin egentligen?

Det finns en lång version och en kort version. Den korta versionen är att vanligt vatten går in i maskinen som magnetiskt separerar vattnet i en sur och en basisk stråle. Det sura vattnet innehåller sura mineraler och det basiska vattnet eller alkaliska vattnet innehåller basiska mineral-sammansättningar. Därav har en joniseringsmaskin alltid två utlopp, en sur och en basisk.

Vad säger experterna om alkaliskt vatten?

I Japan och Korea har detta vatten använts i 30 år på sjukhus och kliniker. Där är de bästa vattenjonisatorerna klassade som medicinska instrument. Här i väst är kunskapen om vattnet inte så utbredd, men det finns experter som skriver om vattnet och talar dessutom mycket väl om det.

Vi vill understryka att vi inte rekommenderar ett RO (Omvänd Osmos) system om det inte har remineralisering efter borttagningen av allt som finns i vattnet. Detta då vattnet blir dött och lakar ur kroppen på mineraler. Dessutom är pH värdet bara 5- 5,5 vilket försurar kroppen mer.

På samma sätt är det med destillerat vatten som har pH 7. Ett dött, tomt vatten som inte ger mineraler utan tar mineraler från kroppen. Anhängarna till destillerat vatten säger att detta inte är fallet, men tänk efter själv: Om du dricker ett vatten UTAN mineraler och sedan släpper ut urin eller svett med mineraler, vad betyder det i längden? Jo, att du tappar mineralinnehåll från kroppen. Detta är mycket viktigt att veta när man skall hantera sitt vatten och och därmed hantera sin hälsa.

Är det krångligt att installera maskinerna?

Det är mycket enkelt att installera en joniserare. Du behöver inga extra utgifter för en installation utan klarar av att installera själv. En installation är inte svår att göra. Ett filterbyte är mycket enkelt och tar maximalt en minut att göra.

Kommer min maskin att passa på min kökskran?

Alla jonisatorer levereras med ett adapterkit som passar de flesta traditionella kranar. Dock kan vissa designade kranar ha en annan koppling och då kontaktar man oss eller en rörfirma för bästa råd. Man får dessutom med reagensvätska för att kunna mäta sitt egna vatten så maskinen verkligen ger alkaliskt vatten. Maskinen är mycket lätt att installera.

Behöver jag någon speciell koppling för installationen?

Vi har levererat våra maskiner till tusentals hem och inte funnit någon kran vi inte hittat en lösning till.

Hur får jag mitt vanliga kranvatten när den väl är inkopplad?

Den omkopplare som medföljer har en vridkran som ändrar vattenflödet från kranen till vattenmaskinen. När du vill diska låter du vattnet flöda som vanligt genom omkopplaren.

Kan jag koppla maskinen till mitt befintliga filter?

Ja, koppla jonisatormaskinen efter filtret bara. Däremot om du har en virvel efter filtret kan den inte användas längre

Varför tar filtret upp vissa mineraler men inte andra?

Filtret har ett silveraktiverat antibakteriellt kol från bränt kokosträ. Det filtrerar upp till 0,01 mikron, vilket filtrerar bort även virus och bakterier till 99.9%. Men det kan inte filtrera bort mineraler som finns i lösningen. Den stora skadan som sker i kroppen är urlakningen av kalk från våra ben för att balansera vår försurning (70%). När din maskin gör sitt jobb stöttar den kroppens uppgift att upprätthålla basisk balans, vilket innebär att mycket mindre kalk kommer att lakas ur från benen.

Hur byter jag filter?

Öppna baksidan, vrid filtret motsols, och dra ut filtret. Sätt in det nya filtret. Kör systemet under några minuter för att rensa bort eventuellt löst kol. Allting tar ca 1-2 minuter och vem som helst klarar av det.

Hur ofta bör jag byta filter?

Efter ca. 9000 liter för Biostone Standardfilter. Variation förekommer beroende på vilket vatten som passerar filtret, vilket påverkar livslängden.

Vilket underhåll kräver vattenjonisatorn?

Ingen. Vattenjonisatorer har ett självrengörande system som rengör sig själv fullt ut och dessutom automatiskt. Se under produkter hur reningen görs. Dom bästa rengör medan man joniserar. Om man i extrema fall får kalkavlagringar kan man rengöra elekrolysplattorna på ett enkelt sätt med ättika.

Varför kan man inte bara dricka vanligt vatten?

Vårt joniserade vatten är ett lätt vatten. Det har en mindre molekylär molekylgruppskedja och man kan dricka det hela dagen. Du kan bara dricka vattnet och du kommer då att skörda några av fördelarna vi talar om, vattnet kan tränga in i dina celler, vilka gillar alkaliskt, joniserat vatten och därför kan bli du av med surt avfall i cellerna. Det kan tränga in där vanliga vatten inte kan, och det har förmågan att neutralisera fria radikaler, som orsakar sjukdom och åldrande.

Hur vet jag om jag är försurad?

De flesta västerlänningar är det. Livstempot, bekämpningsmedel i våra livsmedel, koncentrationen av syra i exempelvis vår kost innebär att 99% av alla människor är överbelastade. Det är intressant att se att maten innehåller surhetsreglerande medel. Har du tänkt på varför?

Du kan använda ett urintest eller salivtest för att ge dig en uppfattning om din surhet. Morgon-urinens pH värde skall ligga över 7,2 för att kroppen skall ha resurser att hantera vardagens utmaningar i form av stress, föroreningar, bakterier, virus och annat. Hos

Friway.se hittar du pH-remsor för dessa tester. Det är inte helt säkert att testet visar rätt, eftersom din kropp alltid försöker att balansera din sura och alkaliska nivå och det kan mycket väl vara så att du blivit av med surt avfall vid tiden du utför testet.
Det lönar sig att titta på din kost. Tittar du på din urin och den är gulaktig indikerar det uttorkning eller försurning. Det finns många webbplatser som ger dig en lista över sura och alkaliska livsmedel.

Vad kan jag använda surt vatten till?

Det är utmärkt för alla typer av hudproblem. Du kan använda det som ansiktstvätt på kvällen, vattnet är utmärkt för hårvård, akne, sår, sterilisering av bänkskivor m.m. Vi samlar in surt vatten i diskhon och sköljer sedan mögelostar, mat mm där vi doppar dem i det sura vattnet för sterilisering innan de läggs tillbaka i kylen igen. Man kan lägga krukväxter i det sura vattnet, eftersom det påminner mycket om regnvatten.

Vad gäller för områden med hårt vatten?

Om vattnet är för hårt (över 15 Tyska grader) skall ett förfilter (avhärdare) användas för att säkerställa maskinens livslängd. Våra garantier gäller inte om man använder för hårt vatten då maskinernas livslängd kan påverkas negativt.

Vilka skadliga organismer/kemikalier avlägsnas från vattnet genom vattenjonisatorn?

Klor & Trihalometaner, Cryptosporidium, parasiter (cystor), influensavirus E-coli, suspenderat material, organiska föreningar, bakterier och radioaktiva partiklar som t.ex. radon tas bäst bort med filtrena. Många föroreningar binds till den sura strömmen av vatten vilket man inte skall negligera.

Hur blir man uttorkad?

Genom dagliga aktiviteter, förlorar den genomsnittliga personen ca 3 – 4 liter (ca 10-15 koppar) vätska om dagen i form av svett, urin, utandningsluft och avföring. Vad som går förlorat måste ersättas med vatten / vätska som vi dricker och den mat vi äter. Vi förlorar cirka 1-2 liter vatten bara från att andas.

Förångning av svett från huden utgör 90% av vår kylförmåga. Motion, svettning, diarré, temperatur eller höjd ökar avsevärt mängden vatten vi förlorar varje dag. Den vanligaste orsaken till ökad vattenförlust är motion och svettningar. Även om vi alla är utsatta av en risk för uttorkning, är de personer som är mest utsatta barn, äldre vuxna och idrottare. De kan antingen inte tillräckligt uttrycka sin törstkänsla eller kunna upptäcka det och göra något i tid.

Hur mycket vatten behöver du dricka när du ska dricka?

För att bättre bestämma hur mycket vatten du behöver varje dag, är att du bör dricka 0,3 liter vatten för var tionde kg kroppsvikt dagligen. Om du väger 100 kg, bör du dricka 3 liter vatten. Om du väger närmare 50 kg du behöver du bara dricka 1,5 liter vatten dagligen. Personer som är fysiskt aktiva eller bor i varma klimat kan behöva dricka mer.

Hur vet du om du är uttorkad?

Om du är törstig, betyder det dina celler redan är uttorkade. En torr mun bör betraktas som det sista yttre tecknet på uttorkning. Det beror på att törsten inte utvecklas förrän kroppsvätskor är uttömda på dess bra nivåer som krävs för optimal funktion.

Övervaka din urin så att du inte är uttorkad:

  • En kropp med vätskebalans producerar klar, färglös urin.
  • En något uttorkad kropp producerar gul urin.
  • En allvarligt uttorkad kropp producerar orange eller mörkfärgad urin.
  • Effekterna av även mild uttorkning innefattar minskad samordning, trötthet, torr hud, minskad urinproduktion, torra slemhinnor i mun och näsa, blodtrycksförändringar och försämrat omdöme. Stress, huvudvärk, ryggvärk, allergier, astma, högt blodtryck och många degenerativa hälsoproblem är ett resultat av UCD (Unintentional Chronic Dehydration (Oavsiktlig Kronisk Uttorkning)).

Vad ska vi dricka? Vad vi inte bör dricka?

Vi är konstruerade för att dricka rent, naturligt vatten.

Undvik läsk för att hålla vätskebalansen. Den höga sockerhalten och konstgjorda smaker i läskedrycker är skadliga för din hälsa.

Te, kaffe och läsk innehåller vatten, men de diuretika i dessa coffeinfyllda drycker spolar vatten ur kroppen. Räkna inte med dem för att återställa vätskeförluster.

Kan vi dricka för mycket vatten?

Under intensiv träning kan njurarna inte utsöndra överskott av vatten. Det extra vattnet flyttar in i cellerna, inklusive hjärnceller. Resultatet kan vara dödlig. Av den anledningen bör idrottare uppskatta hur mycket de ska dricka genom att väga sig före och efter lång träning för att se hur mycket de förlorar, och därmed hur mycket vatten och salt som de bör ersätta.

I de studier som finns framgick det att 13% av de testade löparna drack för mycket vatten, vilket resulterar i onormalt låga nivåer av natrium i blodet. Låga natriumnivåer har orsakat att många av dessa människor är mycket sjuka och nära döden. Viktig lärdom här är att balansera ditt vatten intag med ditt natrium intag.

Dricktips för bästa vattenbalans!

Starta din morgon rätt:

På morgonen är du mest full av toxin och kroppen är uttorkad. Drick ett stort glas vatten först på morgonen – innan kaffet. Detta vatten på morgonen gör verkligen att blodet flyter.

-Drick ett glas vatten när du går upp och ett när du går till sängs.
-Ta regelbundna vattenpauser.
-Undvik att förlita dig på läsk för att hålla vätskebalansen.
-Drick vatten före och efter maten, drick helst ett glas vatten en halvtimme innan du äter din måltid och en halv timme efter måltiden. Du kan dricka vatten till måltider, och dricka vatten när som helst som din kropp känner för det.

* Det är mycket viktigt att du balanserar ditt natriumintag med din vattenförbrukning. Ta 1/4 tsk salt per liter vatten för vart 4:e-5:e glas vatten. Var säker på att få havssalt. Det bästa saltet är havssalt, fritt från tillsatser och som löser upp sig till 100 % i joniserat vatten. Det bästa är FRIWAYs spraysalt WELL, men även Himalaya salt och Keltiskt havssalt är bra och innehåller viktiga spårämnen.

Du bör alltid dricka vatten före och efter maten, för att stödja matsmältningen. Magen är beroende av vatten för att hjälpa till att smälta maten, och brist på vatten gör det svårare för näringsämnen att brytas ner och användas som energi. Levern, som dikterar dit alla näringsämnen går måste också få vatten för att hjälpa till att omvandla lagrat fett till användbar energi. Om du är uttorkad, vänder sig njurarna till levern för backup, vilket minskar leverns förmåga att metabolisera lagrat fett. Den resulterande minskade blodvolymen stör kroppens förmåga att avlägsna gifter och leverera till dina celler adekvata näringsämnen.

Håll en vattenflaska vid din sida hela tiden. Använd antingen buteljerat vatten eller helst joniserat vatten, och ha den med dig överallt, till gymmet, i bilen, på kontoret. Börja med att tillsätta vatten till ditt dagliga behov, under den första veckan, och sedan införliva mer om det behövs. Poängen är inte att vänta tills du är törstig för att dricka.

Drick vatten före, under och efter träningen. Glöm inte att balansera ditt vattenintag med ditt natriumintag. Drick minst 1 liter vatten för varje träningstimme. Drick mer om det är varmt. Under träning, som att  sporta på en varm sommardag, kan du förlora upp till 2 liter av vätska per timme. Vatten och en bra salt-balans är din bästa insats för att hålla dig frisk och undvika uttorkning. Under träning, rekommenderas att dricka vatten minst var 20:e minut.

Har ni inte fått svar på allt? Kontakta oss!