Historien om Alkaliskt Joniserat vatten.

Det var i början av 1960-talet somt japanarna startade forskningen om de eventuella terapeutiska fördelar av alkaliskt joniserat vatten. Denna forskning var en uppföljning till tidigare arbete som utfördes i Ryssland. Forskningen i Japan fokuserade på att använda elektroniska apparater för att dela vatten till alkaliska och sura vattenflöden. Eftersom fördelarna med alkaliskt joniserat vatten började inses ökade tillverkningen av vattenjonisatorer kraftigt. Det godkändes därefter som en medicinteknisk produkt i Japan och används nu där i kliniker.

Under 1990-talet blev tillverkningen av vattenjonisatorer mer koncentrerad i Korea, som idag förmodligen nu är det viktigaste tillverkningscentrum för dessa enheter. Alkaliskt joniserat vatten är nu allmänt spridd i Japan, Korea och många andra orientaliska länder. Den används ofta i Nordamerika och nu även i Europa, medvetenheten har vuxit om hur de negativa effekterna av överskottssyrlighet från vår kost och vår livsstil påverkar våra kroppar.

Hälsosamt Alkaliskt vatten

Under det senaste årtiondet har den ökande forskningen, inledningsvis i Korea gjort att användning av särskilda naturliga mineraler ändrats från naturligt dricksvatten till hälsosamt alkaliskt vatten. Nu finns det många alkaliska produkter för filtrering tillgängliga. Mineralbaserade produkter har flera funktioner som gör dem attraktiva för konsumenterna. Först är de mycket billigare än elektroniska system. För det andra är de mer naturliga och ger dig vatten som på många sätt har egenskaper som liknar naturligt förekommande helande vatten. Förutom alkaliska mineraler som de flesta av dessa system använder finns mineraler som turmalin som avger mycket infraröd energi och har läkande effekter.