Varför är det bra att dricka alkaliskt joniserat vatten?

Alkaliskt joniserat vatten är en kraftfull antioxidant. Tänk att ha förmågan att ta vanligt kranvatten och förvandla det till en antioxidant med en NEGATIV ORP  ( Oxidation-Reduktions-Potential), som bromsar åldrandet. Enkelt uttryckt, en hög eller stigande ORP orsakar oxidation eller nedbrytning av cellerna och därmed åldrande.

Den negativa ORP av alkaliskt joniserat vatten bokstavligen bromsar åldrandeprocessen genom att motverka den ökande ORP.  Alkaliskt joniserat vatten förnyar i huvudsak på cellnivå. Detta är så nära vi någonsin kan hoppas att få till en föryngring. Exempelvis har riktig färskpressad apelsinjuice en ORP av – 250 mV. Det innebär att vatten som har en negativ ORP eller Oxidation Reduktions Potential är försedd med ett överflöd av antioxidanter. Till skillnad från färskpressad apelsinjuice, som man sällan dricker mer än två glas om dagen av, kan man dricka obegränsat Joniserat vatten under en dag.

 

Många vet idag att det är viktigt att dricka tillräckligt med vatten och vissa dricker enorma mängder.

Vill man undvika att kroppen lakas ur med stora mängder vanligt vatten är det lämpligt att dricka joniserat vatten istället och kanske till och med använda mineralrika tillskott.

Alkaliskt, joniserat och antioxidant vatten har andra egenskaper som också förser kroppen med massor av syre. Den andra antioxidanta egenskapen som joniserat vatten har är hydroxyljoner (OH-). Detta är syremolekyler med en extra elektron knutna till dem, så är alla antioxidanter som vitamin A, C och E. Hydroxyljoner reducerar fria radikaler, som är instabila syremolekyler som skadar oss.

När de negativa vätejonerna (antioxidanter) och de positiva fria syreradikalerna har tagit ut varandra blir resultatet att kroppen förses med massor av syre och därmed massor av energi. Syre är en av de mest utmattade näringsämnena i vår kropp på grund av vår kost och jordens syrefattiga miljö idag. Syre förstör cancerceller liksom bakterier och virus som invaderar kroppen. Syret transporterar bort surt avfall från kroppsvävnad. Det är viktigt för människors hälsa, kanske vårt viktigaste näringsämne. Att dricka ett glas starkt alkaliskt joniserat vatten först på morgonen hjälper dig naturligt att vakna.

 

 

Varför är Alkaliskt Joniserat vatten mer effektivt än andra typer av dricksvatten?

Jonisering kan höja kranvattnets pH från cirka 7 (neutralt) till 10 alkaliskt). Alkaliskt joniserat vatten verkar som ett lösningsmedel på surt avfall (t.ex. fetter, urinsyra, kolesterol) som är lagrat i kroppen och löser upp det varefter det avlägsnas genom blodet. Jonisering skär storleken på vattnets molekylära kluster till hälften. Ju mindre klustren är innebär det att de lättare kan tränga in i kroppens cellmembran, vilket leder till snabbare utrensning av celler och uppbyggnad av ny vävnad. Ju mindre kluster innebär också att alkaliskt joniserat vatten är mer återfuktande och bidrar till att minska rynkor och hålla huden smidig och mjuk.

Jonisering delar vattenmolekylen i positiva vätejoner H+ och negativa OH-joner. Genom att dricka vattnet med dess alkaliska, syrerika OH-joner frigörs mer syre som berikar blodet, vilket kan öka kroppens energinivå och främja till en snabbare läkning. Joniserade OH-molekyler har extra elektroner, molekylärt väte (H 2) som eliminerar destruktiva fria radikaler som cirkulerar i hela kroppen och därmed låter de naturliga läkningsprocesserna i kroppen att dominera, bromsa åldrandet och främja hälsan. Jonisering ger rikliga basiska mineraler som kalcium och dess joniserade form bidrar till att “bränna bort” fett och kolhydrater och det bidrar till att minska vikt och att eliminera fetma.

Kroppens självbevarelsedrift mot försurning (försurning kan förhindras av alkaliskt joniserat vatten)

  • Behåller vatten för att späda syror eller lånar kroppsvätskor för att vitala organ skall rensas, lämnar huden uttorkad och rynkig i förtid. Behåller fett för att binda syra och tar bort syra från inre organ.
  • Skapar kolesterol för att skydda cellerna i kärlväggarna från försurningsskador.
  • Förtida koagulering för att förhindra försurningsskador och inre blödning.
  • Urlakar mineral från ben och vävnader för att neutralisera surhet som kan leda till stenar, benskörhet eller muskelnedbrytning.
  • Bildar tumörer för att kapsla in sjukliga celler och tillhörande syror.