Keramiskt filter för kranfilter MY-SSF-01


200.00kr

I lager

Qty:
SKU: Fi-SSF-01. Category:

Keramiskt filter till kranfilter MY-SSF-01

Mineraliserande keramiskt filter 0,1 micron som är fyllt med Mafian stenar. Maifan stenar har en dubbel adsorption. Maifan stenar har en stark adsorptionsförmåga till tungmetalljoner och toxiner i vattnet, den kan minska koncentrationerna av bakterier och hämma dess reproduktionshastighet. Den kan ta bort kvicksilver, bly, kadmium, arsenik och andra tungmetaller och klorerade och andra skadliga ämnen i vatten för att rena vatten.

Kranfilter My-SSF-01