Dr. Well Vortex Water Optimizer

Dr. Well är en vattenjonisator som höjer vattnets pH och ger ett väte- och syrerikt vatten.

Dr. Well-enheten producerar ett måttligt pH och måttliga negativa oxidationsreduktionspotential (-ORP) nivåer. En negativ ORP-nivå betyder att vattnet fungerar som en antioxidant. Ju högre det negativa ORP-värdet är i mV, desto högre är koncentrationen av väte-negativa joner i vattnet. Vanligt vatten har en positiv ORP, vilket betyder att det är en oxidant som kan skapa skadliga fria radikaler i din kropp!

-Höjer syreupplösning (OD) och ökar antioxidationseffekten (SOD) genom generering av molekylärt väte (H 2).
-Vattnet roterar via en inbyggd rotor i kassettfiltret. Rotorn drivs av en stark magnetisk kraft (magnet 4000 gaus) i enheten.
-Vattnet passerar samtidigt genom ett filter innehållande magnesium och alkaliskt material och får en hydrogenjonkoncentration med svag alkalitet som är bra för hälsan och har en oxidationsreduktionspotential (ORP) mellan -150 till -250mV (minus 150 till minus 250mV), vilket går att mäta med en redoxmätare.